Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Консультации
[EN] [LV]

За причастность к "секте" следует прибавка к зарплате?

О других чиновниках    2008-09-15 07:09:48    
На той сходке в Доме Москвы, где тусили Менегетти, можно было видеть блондинку Нину Линде, сотрудницу Латвийского Министерства Образования (до этого работала в министерстве регионального развития). Vārds uzvārds: ŅINA LINDE Darbavieta: \'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA\' Amats: Komisijas locekle Iesniegta VID: 03.04.2006 ārštata padomniece \'LATVIJAS REPUBLIKAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBU LIETU MINISTRIJA\' 90001264550 Latvija, Rīga, Lāčplēša 27 Darbība grantu shēmu vērtēsanas komisijā Valsts aģentūra \"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra\" 90001739473 Latvija, Rīga, Pērses 2 Valdes locekle \"Baltijas Ontopsiholoģijas Asociācija\" 40008084542 Latvija, Vircavas pagasts, \"Līzari\" Valdes locekle \"JAUNAIS CENTRS\" 40008086897 Latvija, Rīga, Ģertrūdes 20....... Рассказывают, что именно Нина пробила евроденьги для Менегетти, который почти на халяву построил хуторок под Елгавой. А Vineta Kalniņa всех там встречала...
***    2008-09-15 07:30:37    
Еще один чиновник из компании Менегетти: EDGARS ŠNEPS. LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA. Amats: Valsts sekretāra vietnieks. 2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t.sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda Amata nosaukums, darbi, informācija par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem Juridiskās personas nosaukums; fiziskās personas vārds un uzvārds Juridiskai personai - reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese Kapitāldaļu turētāja pārstāvis.Atbildīgais darbinieks. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Tenisa centrs \"Lielupe\"\" 40003030774 Latvija, Jūrmala, Oskara Kalpaka prospekts 16 Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Kultūras un sporta centrs \"Daugavas stadions\"\" 50003140671 Latvija, Rīga, Augšiela 1 Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Bobsleja un kamaniņu trase \"Sigulda\"\" 40003005137 Latvija, Sigulda, Šveices 13 Atbildīgais darbinieks.Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Sporta centrs \"Mežaparks\"\" 40003044327 Latvija, Rīga, Annas Sakses 19 Padomes loceklis \'GARKALNES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE\' 90000394718 Latvija, Ādažu nov., \"Garkalnes baznīca\" 3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā, valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) Nekustamā īpašuma veids Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta) Atzīme par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā, valdījumā vai lietošanā Ja ir valdījumā, lietošanā vai kopīpašumā, norādīt īpašnieka vai līdzīpašnieka vārdu un uzvārdu Dzīvoklis Latvija, Rīga lietošanā JĀNIS AVOTIŅŠ JURIS AVOTIŅŠ ULDIS KRAUJA \'LATVIJAS UNIVERSITĀTE\' Zeme ar jaunbūvi Latvija, Garkalnes nov. īpašumā - 1/3 no zemes gabala Latvija, Garkalnes nov. kopīpašumā ROBERTS ŠTELMAHERS UVIS HELMANIS domājamās daļas no divām 5-stāvu ēkām Latvija, Rīga kopīpašumā GINTS GROSFOGELS LAILA ĀBELE JĀNIS DRAVNIEKS LĪGA DRAVNIECE BIRUTA LIUZINIKA JĀNIS POČS AGATE ROBEŽNIECE KRISTĪNE ŠTRAUS LIGITA LEJIŅA ALEKSANDRS KRUPINS IVO KAIRIS GITA GROSFOGELE 4. Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs, kā arī norāde, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants. Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas, akcijas un vērtspapīri (privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai skaitu) Juridiskās personas nosaukums Reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese Kapitāla daļu skaits Summa Valūta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"DT DUKURI\" 40003694639 Latvija, Rīga, Dzirnavu 84 / 1 20/100 400,00 LVL Vērtspapīru emitenta nosaukums Reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese Vērtspapīru veids Skaits Summa (nominālvērtībā Valūta AS \"SEB banka\" 40003151743 Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru 1 AIF Latu rezerves fonds 6112 7100,00 LVL 5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata 6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās) Skaidrās naudas uzkrājuma summa ar cipariem Valūta Skaidrās naudas uzkrājuma summa ar vārdiem 7300,00 LVL Septiņi tūkstoši trīs simti latu 00 santīmu Bezkaidrās naudas uzkrājuma summa Valūta Bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukums Juridiskai personai - reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds 19495,00 USD AS \"SEB banka\" 40003151743 Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru 1 4000,00 USD Akciju sabiedrība \"HANSABANKA\" 40003074764 Latvija, Rīga, Balasta dambis 1a 7. Visi deklarācijas iesniedzēja iepriekšējā gadā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds Ienākumu veids Summa Valūta \'LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA\', 90000022399, Latvija, Rīga, Vaļņu 2 Alga, prēmijas, dāvana, piemaksas, apdrošināsana, vadības līgums 19243,00 LVL Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Tenisa centrs \"Lielupe\"\", 40003030774, Latvija, Jūrmala, Oskara Kalpaka prospekts 16 Darba alga 1200,00 LVL Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Kultūras un sporta centrs \"Daugavas stadions\"\", 50003140671, Latvija, Rīga, Augšiela 1 Darba alga 110,00 LVL Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Bobsleja un kamaniņu trase \"Sigulda\"\", 40003005137, Latvija, Sigulda, Šveices 13 Darba alga 1270,00 LVL Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Sporta centrs \"Mežaparks\"\", 40003044327, Latvija, Rīga, Annas Sakses 19 Darba alga 130,00 LVL
Ингуна Б.     2008-09-15 07:31:40    
Занималась онтопсихологией 3 года, посещала семинары ученицы Менегетти, кот. была с ним 9 лет. Надеюсь, что мой опыт сможет быть кому-то полезен. Онтопсихология - жестокая, бесчеловечная и беспощадная система. Заметьте, я не утверждаю, что она не эффективна. В том то и дело, что эффективна. Словарь образов - очень полезная вещь. Только сейчас я вынуждена проходить курс посттравматической психотерапии. Так как \"учение\" Менегетти (\"культ\", правильнее определить, т.к. все ДОЛЖНЫ верить, что ПРОФЕССОР не может ошибаться, он всегда прав) принесло мне вред: оно опирается на страх перед людьми. Почитав его книги, начала искать в родных (вообще во всех людях, с кот. общалась) - признаки негативной психологии, и что-же, нашла. Кто ищет , тот всегда найдет!!! Илону можно понять. Она ведь простой бухгалтер. Ну и что, что православной церкви. Она же не сященник!!! На семинарах по синемалогии (просмотр и анализ фильмов по словарю Менегетти) я делала успехи, меня даже хотели познакомить с самим ПРОФЕССОРОМ... Но слава Богу, до этого не дошло. Как легко поверить, что все вокруг тупые и не в состоянии увидеть истину, которая доступна немногим, посвященным, только они умеют любить.. А на самом то деле, чтобы любить и быть любимым, вовсе не обязательно быть в высшей степени умным человеком... Одним словом, тогда я считала себя самой умной и надеялась, что меня посвящают во что-то очень полезное.... Истинное. И я заставила себя прекратить всякое общение вообще, ибо думала, что голос моего Онто-Инсе может услышать только онтопсихолог... Куда уж мне до этого таинства... Боже мой, я видите ли \"не на той ступени развития\", чтобы слышать Инсе, кот. никогда не прощает ошибок!!!! В итоге 3 года я жила в изоляции, кот. сама себя подвергла, безоговорочно верила онтопсихологу и общалась только с ним... Шла по пути, кот. он мне указывал... Посещала семинары, на кот. психоаналитик профессионально, опираясь на учение Менегетти, поносил свою мать. Я всему верила - и это моя ошибка. Ведь дело психоаналитика - предложить... Действовала - то я. Простите, что утомила. Кто знает, может быть мне попался просто \"НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ОНТОПСИХОЛОГ\".... А все остальные онтопсихологи - белые и пушистые, а сам дуче - пушистей всех. А сейчас онтопсихолог, у кот. я консультировалась, ушел в эзотерику и с таким же энтузиазмом предлагает почитать Блаватскую. Говорит, что Менегетти - поступал жестоко. Мне то что, мое сердце разбито, я больше никому не могу верить... А теперь улыбнитесь, господа, жизнь - продолжается !!! Что же касается \"становятся женщинами третьего Рейха\" - вы правы, для тех, кто потерял сердце - жалость, как и др. человеческие чувства, слишком большая роскошь, она мешает следовать зову ИНСЕ... Которое НЕ ПРОЩАЕТ...
P. S,    2008-09-15 07:33:05    
2007-08-30 22:32:33 85.195.119.22 Несколько лет назад Антошка Менегетти изрёк: «Президенты являются марионетками в чужих руках. Решение принимают не Ельцин, Клинтон или Ширак — у них нет больше власти. Реально экономической властью на этой планете владеют те, кто благодаря коммуникационной сети цифровой технологии контролируют и изменяют всю экономику так, как им удобно» За прослушивание подобного бреда Антошка и его Илошка берут ещё и деньги. Я дично знаком с Онтопсихологией - и с \"профессором\" - конечно, это секта. Думаю, что эта секта очень функциональная и работает по принципу казино: люди счастливы пока не кончились деньги...
В аппараты играет Александр Мирский (Винцкович)    2008-09-15 10:46:18    
Александр Мирский, Sonata Arctica написал песню. Как признанный исполнитель, оцените пожалуйста. У самолета есть закрылки, У парашюта стропы есть, В серванте есть ножи и вилки, А в холодильнике - поесть, Открою бар - коньяк и виски, Зайду в сортир, там унитаз, Включу приемник, крутят диски, Так это ж... я пою для вас. Припев: Сервый мой город, Серый трамвай. Скука и холод, Так наливай. Серые будни, Time after time, То ли мне в \"Феникс\", То ли мне в Сайэм.
С.    2008-09-15 11:41:51    
Винцкович-Мирский играет в игральные аппараты, чтобы отвлечься от государственных забот.
М-да    2008-09-15 14:12:32    
На фотке рядом с Андреевой жена Янки Юрканса, неужели Илзе Юркане тоже в секте?
OOO    2008-09-16 09:48:23    
Как отмечает депутат Сейма, нарколог Янис Страздиньш, сложившаяся ситуация может быть очень опасной. «Опасно то, что от этого должностного лица зависят общественно значмые решения и одновременно у этого чиновника большие долговый обязательства (за последние три года выросшие с 10 тысяч до 105 тысяч латов). Таким образом, это лицо может попасть в зависимость от заимодателя. И он может в нужный момент надавить и заставить принять выгодное для себя решение», — пояснил Страздиньш. По его мнению, к работе Регулятора необходимо привлечь внимание контролирующих инстанций. Одна из них — Госконтроль. В свою очередь, директор Рижского центра профилактики и зависимостей Аэлита Вагале призвала не осуждать Андрееву за возможноую зависимость от азартных игр, а попробовать побудить ее обратиться к специалистам. «Только тогда мжно будет сказать, на какой стадии эта зависимость. Возможно, на первой, когда человек легко может себя контролировать», — допускает Вагале.
Valentīna Andrējeva    2008-09-17 07:15:00    
Я считаю, что вмешательство в мою личную жизнь и сейчас это очень сильно мешает работе. Я понимаю, почему комиссия послала требование минэкономики, но меня они ни о чем не спросили. Депутаты сейма могут оценивать мою профессиональную деятельность, но к этому у них вопросов нет. Так же и минэкономики может меня оценивать только как специалиста.
KOMPROMAT.LV neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. KOMPROMAT.LV aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā KOMPROMAT.LV ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju portālam. Vēršam KOMPROMAT.LV lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un KOMPROMAT.LV ir pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu.